สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ / กระจกนิรภัยเทมเปอร์
กระจกนิรภัยเทมเปอร์

กระจกที่ผ่านการอบด้วยความร้อนสูง และทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้กระจกที่มีความแข็งแกรงกว่า กระจกทั่วไป 5 - 12 เท่า เวลาแตก จะมีลกัษณะคล้ายเม็ดข้าวโพด สามารถดัดโคงขึ้นรูปได้ตามความต้องการ ทางบริษัทฟินิกซ์ กลาส จำกัด ได้รับใบรับรองมาตราฐานการผลิตกระจกรูปแบบนี้ตามมาตรฐานคุณภาพสากล