สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ / กระจกฉนวนความร้อน
กระจกฉนวนความร้อน

กระจกที่เกิดจากการนำกระจกสองแผ่น หรือมากกว่านั้นมาประกบกัน โดยอาศัยช่องว่างตรงกลางเป็นกรอบอลู มิเนียม มีคุณสมบัตช่วยในการประหยัดพลังงาน และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก