สินค้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ / กระจกนิรภัยฮีตสเตรงเทน
กระจกนิรภัยฮีตสเตรงเทน

การอบกระจกธรรมดาที่อุณหภูมิ 650 - 700 องศาเซลเซียส และทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยการเป่าลมเช่น เดียวกันกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์ แตกต่างกันตรงที่ความแรงของลมที่ใช้เป่าจะน้อยกว่า ทำให้มีความคงทน กว่ากระจกทั่วไปอยู่ 2 เท่า